07 грудня 2021 року (05322) 7-74-17 Мапа сайту
Карта профзростання

Форма навчання
онлайн
Вид навчання
науковий
Тема (зміст)

«Академічна доброчесність»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
4 години
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Сертифікат виданий ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА»

Ким видано
Координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), Американські Ради з міжнародної освіти - Тарас Тимочко. Директор ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» - Ілля Філіпов.
Дата видачі
23 серпня 2020 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
c58231d68a6047d79e410ec0190bdb5e

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практична конференція
Тема (зміст)

«Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної ендокринології». Двадцяті Данилевські читання.

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
2 доби, 10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології»

Ким видано
директор, віце-президент Асоціації ендокринологів України, д.мед.н., професор Ю.І. Караченцев.
Дата видачі
05 березня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
0726

Форма навчання
заочна
Вид навчання
телеміст
Тема (зміст)

«Респіраторні захворювання лікуй распіраторно. Респіраторна цитопротекція - перспектива майбутнього чи вже існуюча можливість»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
5 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ГО «Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України»

Ким видано
президент ГО «Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України», директор ДУ національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України Фещенко. Ю.І.
Дата видачі
16 березня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
044091

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практична конференція з міжнародною участю
Тема (зміст)

«Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
2 доби, 20 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Харківський національний медичний університет

Ким видано
В.о. ректора М’ясоєдов В.В.
Дата видачі
18 березня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
076

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра
Тема (зміст)

«Сучасна лікарська практика в медицині дитинства, що базується на доказах»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
5 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

м. Київ

Ким видано
голова комісії зі змісту освіти і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів – медиків та фармацевтів МОЗ України, проф. О.В. Волосовець
Дата видачі
03 квітня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
142

Форма навчання
онлайн
Вид навчання
Онлайн вебінар
Тема (зміст)

УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З COVID-19: діагностика та лікування

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
4 год
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ) Національний університет охорони здоров’я України (м.Київ)

Ким видано
О.М. Барна
Дата видачі
27 квітня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
00344

Форма навчання
заочна
Вид навчання
онлайн вебінар
Тема (зміст)

«Судинний вік як предиктор серцево-судинних ускладнень: можливості діагностики та корекції»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
2 бали
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ВГО «Асоціація превентивної та антиейнджинг медицини»

Ким видано
Голова правління ВГО «Асоціація превентивної та антиейнджинг медицини» проф., д.мед.н. О.М. Барна
Дата видачі
29 квітня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
00295

Форма навчання
заочна
Вид навчання
майстер-клас в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю
Тема (зміст)

«Інфекційні хворби сучасності:виклики, проблеми, шляхи вирішення»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Ким видано
завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ, проф., д.мед.н. О.А. Голубовська
Дата видачі
28 травня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
02010787/120/13/3-4361

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практична конференція з міжнародною участю
Тема (зміст)

«Полтавські дні громадського здоров’я», присвячена 100-річччю заснування ПДМУ

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
5 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Полтавський державний медичний університет

Ким видано
в.о. ректора проф., д.мед.н. Ждан В.М.
Дата видачі
28 травня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практичний семінар
Тема (зміст)

«Загально-медичні клінічні випадки в практиці лікарів різних спеціальностей»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
2,9 годин, 4 бали
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ АМБУЛАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

Ким видано
Голова ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ АМБУЛАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ» Сводковський А.Д.
Дата видачі
06 липня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
43080109

Форма навчання
заочна
Вид навчання
телеміст
Тема (зміст)

«Медикаментозна реабілітація пацієнтів з Long COVID1»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ГО «Асоціація кардіореабілітації України»

Ким видано
Голова ГО «Асоціації кардіореабілітації України» Шумаков В.О.
Дата видачі
02 вересня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
110286

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практична конференція в якості доповідача зі стендовою доповіддю
Тема (зміст)

«Актуальні питання педіатрії» (Сідельніковські читання) до 180-річчя Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
2 доби, 20 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Ким видано
голова комісії зі змісту освіти і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів – медиків та фармацевтів МОЗ України, проф. О.В. Волосовець
Дата видачі
17 вересня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
42730003

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практична конференція з міжнародною участю
Тема (зміст)

«Поліморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Ким видано
директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», проф., д.мед.н. Ю. Степанов
Дата видачі
05 жовтня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
2021-4079

Форма навчання
заочна
Вид навчання
академічна школа
Тема (зміст)

«IX академічна школа з педіатрії»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
15 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Національний університет ОЗ України ім. П.Л. Шупика

Ким видано
Голова асоціації м. Києва, експерт МОЗ України, д.мед.н., проф. Бекетова Г.В.
Дата видачі
08 жовтня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
50162642

Форма навчання
заочна
Вид навчання
науково-практична конференція з міжнародною участю
Тема (зміст)

«Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
10 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі м.Л.В. Громашевського НАМН України»

Ким видано
директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі м.Л.В. Громашевського НАМН України» В.І. Задорожна
Дата видачі
13 жовтня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
192-520

Форма навчання
заочна
Вид навчання
всеукраїнська науково-практична конференція
Тема (зміст)

«Можливості коморбідного підходу до лікування в загальнолікарській практиці», присвячена 100-річчю ПДМУ

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
5 балів
Назва та адреса суб'єкта підвищення

Полтавський державний медичний університет

Ким видано
ректор Полтавського державного медичного університету, проф. д.мед.н. Ждан В.М.
Дата видачі
21 жовтня 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
52

Форма навчання
заочна
Вид навчання
фаховий онлайн-семінар
Тема (зміст)

«Сучасний менеджмент інфекцій»

Напрям
науково-практичний
Об'ем (години, бали)
3 бали
Назва та адреса суб'єкта підвищення

ГО «Українська рада медичної освіти»

Ким видано
президент ГО «Українська рада медичної освіти» О.Я Сліпак
Дата видачі
19 листопада 2021 р.
Серійний номер (обліковий запис документа)
00989