07 грудня 2021 року (05322) 7-74-17 Мапа сайту

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)

Увага!

Корисна інформація для здобувачів вищої освіти

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! Згідно наказу ректора №85 від 19.03.2021 в зв’язку з переходом на дистанційне навчання з 20.03.2021 року та закриттям електронних залів, відпрацювання двійок та пропущених занять проводяться на кафедрах ДИСТАНЦІЙНО. Щоб відпрацю...

Читати далі

Про кафедру

На кафедрі відбувається перше знайомство студента із своєю майбутньою професією не у теоретичному аспекті, не на тваринах або трупах, а біля ліжка хворого. Це знайомство може бути доленосним, вирішивши професійну спрямованість майбутнього фахівця. Пропедевтика (від грец. propaideuo – попередньо навчаю) – підготовчий, вступний курс до вивчення певної науки чи дисципліни. Отже, пропедевтика внутрішньої медицини – це той вступний курс, який закладає основи знань для подальшого вивчення саме клінічної дисципліни „внутрішні хвороби”. Таким чином, перейшовши на старші курси і використовуючі набуті знання та вміння, молодий фахівець зможе ефективно вивчати перебіг конкретних захворювань та методи їх лікування, спираючись саме на знання, отримані на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини.

Дисципліна загальної практики (сімейної медицини), що викладається на кафедрі, освітлює питання алгоритмів діяльності сімейного лікаря в умовах реального часу в амбулаторії загальної практики- сімейної медицини. Обговорюються актуальні питання функціонування первинних медико-санітарних лікувальних закладів, діяльність лікаря в умовах діючої страхової медицини, організація і проведення диспансерізації населення, ранньої діагностики, лікування і реабілітації хворих в амбулаторних умовах. Освоюються питання невідкладної допомоги організованої популяції населення в умовах реального часу.

Згідно з наказом по УМСА від 29.05.2020 р. №238 на кафедрі викладаються дисципліни, які належать до обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 223 «Медсестринство». Вони забезпечують набуття загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

Дисципліна «Основи медсестринства» включає в себе вивчення теоретичних питань та практичних навичок та умінь при здійсненні медсестринського процесу та формування компетентного погляду на професію.

Дисципліна «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» спрямована на вивчення стандартів здоров’я, методів клінічного обстеження пацієнта з метою виявлення стану здоров’я, діагностики функціональних та органічних порушень організму, що слід розглядати як реакцію на існуючі або потенційні проблеми здоров’я.

Вивчення предмету «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» має важливе значення для майбутніх медсестер-бакалаврів, тому при вивченні даної дисципліни значна роль відводиться засвоєнню основних симптомокомплексів, які виникають при патології внутрішніх органів, оволодінню сучасними методами лабораторної та інструментальної діагностики, розвитку клінічного мислення у майбутніх фахівців, вмінню надавати невідкладну долікарську допомогу.

«Переддипломна практика» - навчальна дисципліна, яка узагальнює та вдосконалює здобуті знання, практичні уміння та навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах та досконалого застосовування отриманих знань в практичній діяльності.

Казаков Юрій Михайлович

Казаков Юрій Михайлович

завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу, Української екологічної академії наук 

В 1975 році закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. По закінченні інтернатури прац...

Чекаліна Наталія Ігорівна

Чекаліна Наталія Ігорівна

доктор медичних наук,  професор  кафедри

У 1997 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Української медичної стоматологічної академії. По за...

Петров Євген Євгенович

Петров Євген Євгенович

доцент, кандидат медичних наук.

У 1990 р. закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, а згодом - клінічну ординатуру. У 1995 р....

Корисні ресурси

ПДМУ